Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
2127 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
2127 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
2127 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2127 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2119 (кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2119 (кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2475 (кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2475 (кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2475 (кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1644 (кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 570 (кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
2 149 (кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2 434(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 742(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2 589(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1053(кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
1053(кб)(Pdf)
Oktabr
Qurilish ishlari
1053(кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1557 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1053(кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
955(кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
955(кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1557 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1138 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
893 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
4369 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4369 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2238 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
980 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik tadbirkorlik
9574 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik tadbirkorlik
9574 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik tadbirkorlik
9574 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
8798 (кб)(Pdf)
2018 yil yakuni bo'yicha
O’zbekiston Respublikasida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
3810 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
1848(кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
1848(кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
1848(кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
1848(кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
1449(кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
3625(кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
1295 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
1295 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1350 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
1811 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1350 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2083 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2083 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1068 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
1357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1983 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1983 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1983 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
569 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5242 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5242 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5242 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5242 (кб)(Pdf)