milliy hisoblar

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 71.58 KB
Ko'rilgan : 34
Yuklangan sana: 2023-10-17
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.03 KB
Ko'rilgan : 17
Yuklangan sana: 2023-10-17
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 71.68 KB
Ko'rilgan : 23
Yuklangan sana: 2023-10-17
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 15.07 KB
Ko'rilgan : 10
Yuklangan sana: 2023-10-17
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 70.70 KB
Ko'rilgan : 19
Yuklangan sana: 2023-10-17
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.27 KB
Ko'rilgan : 19
Yuklangan sana: 2023-10-17
pdf

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 64.38 KB
Ko'rilgan : 22
Yuklangan sana: 2023-10-17
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 12.89 KB
Ko'rilgan : 14
Yuklangan sana: 2023-10-17