milliy hisoblar

pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 73.23 KB
Ko'rilgan : 77
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.54 KB
Ko'rilgan : 36
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 72.59 KB
Ko'rilgan : 54
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o‘sish sur‘atlari

Hajmi: 15.38 KB
Ko'rilgan : 30
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 72.42 KB
Ko'rilgan : 67
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.46 KB
Ko'rilgan : 38
Yuklangan sana: 2024-04-16
pdf

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 62.23 KB
Ko'rilgan : 60
Yuklangan sana: 2024-04-16
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o‘sish surati

Hajmi: 13.06 KB
Ko'rilgan : 15
Yuklangan sana: 2024-04-16