xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste‘mol mollari

Hajmi: 16.80 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 25.25 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.45 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 46.91 KB
Yuklangan sana: 2023-08-23
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 48.54 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 16.37 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 45.19 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 17.30 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
pdf

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 34.51 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 12.65 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 18.78 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 10.64 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 12.46 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
pdf

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 46.77 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19
xlsx

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 16.36 KB
Yuklangan sana: 2023-07-19