pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 53.74 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 10.77 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 73.55 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 15.22 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 17.43 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 63.14 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 16.25 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari

Hajmi: 15.63 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
pdf

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 70.75 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 15.50 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 71.07 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 15.91 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 71.53 KB
Yuklangan sana: 2024-04-24