pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 168.47 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko‘rsatkichlari

Hajmi: 12.47 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 204.48 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 15.24 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 125.36 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.59 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
pdf

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 166.83 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Iste‘mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 11.06 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 18.82 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari

Hajmi: 16.86 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste‘mol mollari

Hajmi: 16.84 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
pdf

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 264.36 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 14.84 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 198.44 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 17.29 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 73.27 KB
Yuklangan sana: 2024-01-22