2024 yil
 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2024- yilning 1- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

  

2023 yil
 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 1- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 2- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 3- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 4- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

 

2022 yil
 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 1- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 2- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 3- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI

 

Toshkent viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2023- yilning 4- choragida Davlat statistika ishlar dasturi doirasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida Boshqarma boshlig‘i Sh.Jamoldinovning AXBOROTI