2020-yilda chop etilgan materiallar
“Народное слово” gazetasi

Nashr etilgan: 05.03.2020

“Иқтисодий газета” gazetasi 2-son

Nashr etilgan: 17.01.2020

“Халқ сўзи” gazetasi 27-son

Nashr etilgan: 06.02.2020

“Янги Ўзбекистон” gazetasi 25-son

Nashr etilgan: 28.02.2020

“Иқтисодий газета” gazetasi 10-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi №56

Nashr etilgan: 17-mart 2020-yil

“O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi” №1.

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi №81

Nashr etilgan: 21-aprel 2020-yil

"Иқтисодий гaзета" nashri 3-son

Nashr etilgan: 24.01.2020

"Иқтисодий гaзета" nashri 2-son

Nashr etilgan: 2020 йил

“Иқтисодий газета" 6-son

Nashr etilgan: 18.02.2020

"Народное слово" №84

Nashr etilgan: 24.04.2020

"Янги Ўзбекистон" 51-son

Nashr etilgan: 3.04.2020

"Янги Ўзбекистон"

Nashr etilgan: 13.03.2020

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 15-may 2020-yil

"Сурхон тонги"

Nashr etilgan: 20.05.2020

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 22 май 2020 йил

"Янги Ўзбекистон"

Nashr etilgan: 30 май 2020 йил

"Oila davrasida" gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil

"Oila davrasida" gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil 21-may

"Янги Ўзбекистон" 110- son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi 132-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Халқ сўзи” gazetasi 133-son

Nashr etilgan: 2020-yil

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020-yil 3-iyun

"Иқтисодий газета"

Nashr etilgan: 26 - iyun 2020 yil

"O‘zbekiston strategiyasi" jurnali

Nashr etilgan: 2020 yil

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 4- iyul soni

“Янги Ўзбекистон” gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 10- iyul soni

"Янги Ўзбекистон" gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 6- avgust

"Darakchi" gazetasi

Nashr etilgan: 2020- yil 10- sentabr

2019-yilda chop etilgan materiallar