Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2 122 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
3 682(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
3 592(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
11 657 (кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 244(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Aprel
Qurilish ishlari
2 700 (кб)(Pdf)
Mart
Qurilish ishlari
2 396 (кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 506 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
2 396 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2 396 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Aprel
Xizmatlar sohasi
2 142 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
2 138 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
2 138 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
2 134 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Aprel
Tashqi savdo
2 400 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 031(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
2 609 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 973(кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
2 936 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 289(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
2 793 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 281(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Mart
Demografik holat
2 072 (кб)(Pdf)
Ish haqi
1 888 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4 698 (кб)(Pdf)