Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
548 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
548 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
548 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
548 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2054(кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1624(кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 051(кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2054(кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1624(кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2 051(кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 887(кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
1 887(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1 612(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 363(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
3 475(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 859(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
9490 (кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
9490 (кб)(Pdf)
Oktyabr
Qurilish ishlari
758 (кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
9912 (кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
9912 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Toshkent viloyatida kichik tadbirkorlik
3195 (кb)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Toshkent viloyatida kichik tadbirkorlik
1096 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Toshkent viloyatida kichik tadbirkorlik
1217 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Toshkent viloyatida kichik tadbirkorlik
631 (кб)(Pdf)
2019 yil yakuni bo'yicha
O’zbekiston Respublikasida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
3810 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
1 971 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
1 971 (кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
2 674 (кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
1 971 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
1 971 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
2 674 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
2 661 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
2 743 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
4265 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3452 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
4443 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3282 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
2518 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3202 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
4265 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3452 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
4443 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3282 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
2518 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3202 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
2372 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2222 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
1581 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2525 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
1525 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2582 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
1014 (кб)(Pdf)
Demografik holat
581 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1014 (кб)(Pdf)
Demografik holat
581 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1014 (кб)(Pdf)
Demografik holat
569 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1014 (кб)(Pdf)
Demografik holat
569 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4957 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4957 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4957 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
7038 (кб)(Pdf)