Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1590 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1610 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1568 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2127 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2248 (кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2366 (кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2952 (кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2952 (кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2894 (кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2884 (кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
2833 (кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
2753 (кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2 434(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 742(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2 589(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
518 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
490 (кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
1416 (кб)(Pdf)
Oktabr
Qurilish ishlari
1441 (кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1855 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1435 (кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
1427 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
1390 (кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1962 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1470 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
1447 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
4369 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4369 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2238 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
980 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik tadbirkorlik
4370 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik tadbirkorlik
4372 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik tadbirkorlik
4152 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
8798 (кб)(Pdf)
2020 yil yakuni bo'yicha
Toshkent viloyatida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
3996 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
3361 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
2792 (кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
3401 (кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
3162 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
3243 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
3312 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
3004 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
3084 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
584 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
863 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1738 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
858 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2663 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
1883 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2603 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
1885 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2596 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
1872 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2585 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1890 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2452 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1847 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2525 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
1762 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2500 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2083 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2083 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
2038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1068 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4189 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
1408 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2299 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1408 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2299 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1408 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2302 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
569 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
6452 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5177 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4088 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5242 (кб)(Pdf)