Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1929 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
2 048 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1067 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1031 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 650 (кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 637 (кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 641(кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
3 526(кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2 732(кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2 629(кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
2 646(кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
5365(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2 123(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 110(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2 112(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 168(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Qurilish ishlari
3 932(кб)(Pdf)
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 088 (кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
3 928(кб)(Pdf)
Oktabr
Qurilish ishlari
2 846(кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 060 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 932 (кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
3 928 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
3 915 (кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 093 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 907 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
1544 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
1490 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
561 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1489 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
1432 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1532 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik tadbirkorlik
2 609 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik tadbirkorlik
6 275 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik tadbirkorlik
6 270(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik tadbirkorlik
3802(кб)(Pdf)
2021 yil yakuni bo'yicha
Toshkent viloyatida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
3670 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
2 248 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
2 244 (кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
2 244 (кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
2 928 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
2 850 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
4 313 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
2 793 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
2 748 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
2718 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
4697 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
2777 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3119 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
1 744 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 113 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
1 748 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 682 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
1 728 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 055 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
1 720 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 826 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
1 724 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 985 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1 781 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 932 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1970 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 936 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
669 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2936(кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
868 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1576(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
855 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1686(кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
958 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1641(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
863 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1652(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Demografik holat
2 375 (кб)(Pdf)
Ish haqi
2 195 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1 187 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1 736 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
6 664 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1 725 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
548 (кб)(Pdf)
Demografik holat
565 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4 907 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4 915 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4 038 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1859 (кб)(Pdf)