01/06/2023

2023- yil yanvar-aprel oylarida Toshkent viloyatida importning eng katta ulushini nooziq-ovqat xom-ashyosi (yoqilg‘idan tashqari) (32,5 %) va oziq-ovqat mahsulotlarva tirik hayvonlar (16,3 %) MDH mamlakatlariga to‘g‘ri kelsa, boshqa xorijiy mamlakatlardan esa eng katta ulush mashinalar va transport asbob-uskunalari (43,4%) hamda oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (20,7 %) hissasiga to‘g‘ri keladi.