26/05/2023

2022- yilning yanvar-dekabrida Toshkent viloyatida kichik tadbirkorlik subyektlarining qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi 30 568,4  mlrd. so‘mni tashkil etdi, shundan eng ko‘pi  dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaligi xissasiga to‘g‘ri kelib – 22 728,0  mlrd. so‘mni, kichik korxonalar va mikrofirmalar esa – 7 840,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi.