26/05/2023

2023-yilning yanvar-mart oylarida Oʻzbeksiton Respublikasi boʻyicha 18 605,3 mlrd. soʻm asosiy kapitalga investitsiyalar ishlab chiqarish sanoatida oʻzlashtirilib, jami investitsiyalardagi ulushi 32,9 % ni tashkil etdi. Ulardan 11 773,4 mlrd. soʻmi xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobidan oʻzlashtirilib, jamiga nisbatan ulushi 46,8 % ni tashkil etdi.