26/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida Toshkent viloyatida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 3 090,1 ming so‘mga yetdi. 2022-.yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan o‘sish sur’ati 103,4 %ni tashkil etdi.

Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-aprel oylarida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2 655,1 ming so‘mni tashkil etgan.