28/03/2023

2023- yil yanvar-fevral oylarida Toshkent viloyatida importning eng katta ulushi mashinalar va transport asbob-uskunalari (39,1%) va oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (21,6 %) MDH mamlakatlariga to‘g‘ri kelsa, boshqa xorijiy mamlakatlardan esa eng katta ulush nooziq-ovqat xom-ashyosi (yoqilg‘idan tashqari) (34,4 %) va oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (15,0 %) hissasiga to‘g‘ri keladi.