28/03/2023

2023- yil yanvar-fevral oylarida viloyatimizda  avtomobil transporti xizmatlari hajmi 932,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi, ularning o‘sishi 2022- yil yanvar-fevral oylariga nisbatan 101,2 %ni tashkil etdi. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmida ushbu turdagi xizmatlarning ulushi 21,8 %ni tashkil qilmoqda.