23/03/2023

2023-yilning 1-mart holatiga ko‘ra, viloyatimizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 1 358 tani, shundan qo‘shma korxonalar 575 ta va xorijiy korxonalar 783 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

  • Savdo sohasida – 324 ta
  • Sanoat sohasida – 662 ta
  • Qurilish sohasida – 64 ta
  • Axborot va aloqa sohasida – 14 ta
  • Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 99 ta
  • Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 28 ta
  • Tashish va saqlash sohasida – 30 ta
  • Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sohasida – 12 ta
  • Boshqa sohalarda – 125 ta