17/03/2023

2023-yilning 1-mart holatiga respublikamizda 13 161 ta xorijiy kapital ishtirokidagi korxona va tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Ularning soni jihatidan eng ko‘p miqdori quyidagi davlatlarga to‘g‘ri keldi:

Rossiya – 2 835 ta

Turkiya – 1 806 ta

Xitoy – 1 763 ta

Qozog‘iston – 988 ta

Janubiy Koreya – 748 ta

Jumladan, 2023- yilning yanvar-fevral oylarida xorijiy kapital ishtirokida yangi tashkil etilgan korxonalarning soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

Rossiya – 151 ta

Xitoy – 65 ta

Turkiya – 40 ta

Qozog‘iston – 34 ta

Janubiy Koreya – 14 ta