09/03/2023

2023- yilning 1- mart holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 10 785 tani tashkil etib, 2023- yilning yanvar-fevral oyida bu sohada 238  ta yangi korxona va tashkilotlar tashkil etildi.

Ushbu sohada eng ko‘p yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlarga ega bo‘lgan hududlar quyidagilardir:

Toshkent shahri – 55 ta

Samarqand viloyati – 25 ta

Qashqadaryo viloyati – 23 ta

Farg‘ona viloyati – 17 ta