07/03/2023

Statistika agentligi uy xo‘jaliklari tanlanma kuzatuvlari ma’lumotlariga asosan 2022-yilning yanvar-dekabr holatiga ko‘ra 16 yoshgacha bolalari mavjud bo‘lgan uy xo‘jaliklari 74,4 %ni tashkil etdi.

Shundan:

- bir bolali oilalar 22,7 %;

- ikki bolali oilalar 26,3 %;

- uch bolali oilalar 17,9 %;

- to‘rt va undan ko‘p bolali oilalar 7,5 %.

Kuzatuv natijalariga ko‘ra, 25,6 % uy xo‘jaliklarida 16 yoshgacha bo‘lgan  bolalar mavjud emas.