27/01/2023

2022- yilning yanvar-sentabr oylarida O`zbekiston Respublikasi bo‘yicha jami asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan  investitsiyalarning asosiy qismi, ya’ni 50,2 % i respublikaning to‘rt hududida o`zlashtirildi, jumladan, Toshkent shahrida  respublika bo`yicha jami investitsiyalar hajmining 21,6 %i, Toshkent viloyati 12,1 %, Buxoro viloyatida 8,3 % va Samarqand viloyatida 8,2 %  investitsiyalar o‘zlashtirildi.