27/01/2023

2022- yilning yanvar-sentabr oylari yakunlariga ko‘ra, Toshkent viloyatida yalpi hududiy mahsulot (YAHM) hajmi 6,1 % ga o‘sdi. YAHM tarkibida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining o‘sish sur’atlari 104,0 % ni, sanoat – 106,6 % ni, qurilish – 108,1 % ni, xizmatlar sohasi – 106,3 % ni va mahsulotlarga sof soliqlar – 108,6 % ni tashkil etdi.