25/01/2023

2022- yilning yanvar-noyabr oylarida O‘zbekiston Respublikasida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 30 923,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi. 2021-yilga nisbatan ko‘rib chiqilayotgan davrda qurilish  ishlarining o‘sish sur’ati 108,3 foizga yetdi.