25/01/2023

Statistika agentligining dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022 yilning 1 yanvar holatiga respublikamizda ovchilikka biriktirilgan umumiy yer maydoni 4,8 mln. gektarni tashkil etgan.

2022 yilning 1 yanvar holatiga respublikamizda yovvoyi hayvonlarni qo‘riqlash va ko‘paytirish tadbirlarini bajaruvchi tashkilotlarda mavjud tulkilarning umumiy soni 4 533 tani tashkil etgan.

2022 yilning 1 yanvar holatiga respublikamizda yovvoyi hayvonlarni qo‘riqlash va ko‘paytirish tadbirlarini bajaruvchi tashkilotlarda mavjud bo‘rilarning umumiy soni 1 531 tani tashkil etgan.

2022 yilning 1 yanvar holatiga, respublikamizda 20,1 ming bosh tuyalar mavjud.