23/08/2022

 ⚡️ Tashkiliy huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan mas’uliyati cheklangan jamiyatlar soni 2022- yilning 1- avgust holatiga ko‘ra 38 654 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 2558 taga yoki 7,1 %ga oshganligini ko‘rish mumkin.

 ⚡️Faoliyat ko‘rsatayotgan mas’uliyati cheklangan jamiyatlar soni 35 644 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 3 222 taga yoki 9,9 %ga oshganligini ko‘rish mumkin.

 ⚡️2022- yilning yanvar-iyul oylarida yangi tashkil etilgan mas’uliyati cheklangan jamiyatlar soni 3342 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 542 taga yoki 14,0 %ga kamayganligini ko‘rish mumkin.

✅ 2020-yil

?Ro‘yxatdan o‘tgan – 30 180 ta

?Faoliyat ko‘rsatayotgan – 26 671 ta

?Yangi tashkil etilgan – 3 581 ta

✅ 2021- yil

?Ro‘yxatdan o‘tgan – 36 096 ta

?Faoliyat ko‘rsatayotgan – 32 422 ta

?Yangi tashkil etilgan – 3 884 ta

✅ 2022- yil

?Ro‘yxatdan o‘tgan – 38 654 ta

?Faoliyat ko‘rsatayotgan – 35 644 ta

?Yangi tashkil etilgan– 3 342 ta