20/06/2024

2024- yil 1-iyun holatiga koʻra, Toshkent viloyatida sanoat korxonalari soni 6 492 taga yetdi va jami korxona va tashkilotlarning 15,5 % ulushini tashkil etdi. Shundan – 93,0 %ini ishlab chiqarish sanoati, 4,6 %ini tog‘-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash, 1,6 %ini suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish va 0,8 %ini elektr, gaz bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash tashkil etgan.