20/06/2024

2024- yilning 1-iyun  holatiga  tashish va saqlash sohasida faoliyat koʻrsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 1 375 ta bo‘ldi.

Tashish va saqlash xizmatlari sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar jami viloyatdagi faoliyat ko‘rsatayotgan korxonaning  3,3 foiz ulushini tashkil etdi. Ularning so‘nggi besh yilning mos davrdagi dinamikasi quyidagicha:

  • 2020- yilda – 1 417 ta
  • 2021- yilda – 1 687 ta
  • 2022- yilda – 1 784 ta
  • 2023- yilda – 1514 ta
  • 2024- yilda – 1375 ta