08/05/2024

2024- yilning yanvar-mart oylarida 13 783,0 mlrd. so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib, ulardan korxona, tashkilot va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 19,1 % yoki 2 626 mlrd. so‘m moliyalashtirildi. Jami investitsiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi 4,7 %ni yoki 648,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi. Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 13 135,0 mlrd. so‘m yoki jami investitsiyalarning 95,3 %ni tashkil etdi.