19/04/2024

Joriy yilning 1-mart holatiga 618 944 ta kichik tadbirkorlik subyektlari ro‘yxatdan o‘tgan (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) bo‘lib, o‘sish surati o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 108,5 % ni tashkil etdi.

Ularning so’nggi besh yilning mos davrlaridagi dinamikasi quyidagicha:

2020-yilda – 369 528 ta

2021-yilda – 452 240 ta

2022-yilda – 500 726 ta

2023-yilda – 570 362 ta

2024-yilda – 618 944 ta