19/02/2024

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida Yangiyo‘l shahrida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1 391,1 mlrd. so‘mga yetdi.

⚪️ O‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 110,5 %ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:

☑️ Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 16,6 mln. so‘m

☑️ Transport xizmatlari – 314,9 mlrd. so‘m

☑️ Savdo xizmatlari – 662,2 mlrd. so‘m

☑️ Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 16,2 mlrd. so‘m

☑️ Ta’lim xizmatlari – 28,4 mlrd. so‘m

☑️ Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 16,8 mlrd. so‘m

☑️ Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlari –43,1 mlrd. so‘m

☑️ Kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta’mirlash xizmatlari – 27,3 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.