16/02/2024

Toshkent viloyatida 2023- yilning yanvar-dekabrida kichik tadbirkorlik subyektlarining chakana savdo tovar aylanmasi hajmi 26 242,7 mlrd. so‘mni yoki umumiy chakana savdo tovar aylanmasining 87,1 %ini tashkil etib, o‘sish sur’ati 2022- yilning tegishli davriga nisbatan 103,0 %ni tashkil qildi.

Yillar kesimida kichik tadbirkorlik subyektlarining chakana savdodagi hajmi:

2018  yil - 12,4 trln. so‘m

2019  yil - 15,7 trln. so‘m

2020  yil -  17,4 trln. so‘m

2021  yil -  20,1 trln. so‘m

2022  yil -  21,8 trln. so‘m

2023  yil  - 26,2 trln. so‘m