06/02/2024

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 51,8 %ga to‘g‘ri kelib, 2022- yilning mos davriga nisbatan 0,2 % punktga ko‘paydi. Shuningdek, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2022- yilning mos davriga nisbatan 107,1 %ni tashkil etgan holda 7419,2 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.