01/12/2023

Toshkent viloyatida 2023- yilning yanvar-oktabr oylarida  xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar tomonidan 16,4 trln. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarning umumiy ishlab chiqarishdagi tutgan ulushi 21,8%ni tashkil etdi.