27/11/2023

2023- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyat eksportida yuqori ulushga ega bo‘lgan davlatlar:

—  Rossiya – 427,0 mln. AQSh dollari

— Xitoy – 351,9 mln. AQSh dollari

— Turkiya – 242,5 mln. AQSh dollari

— Qozog‘iston – 90,8 mln. AQSh dollari

— Singapur – 51,7 mln. AQSh dollari

— Qirg'iziston – 44,8 mln. AQSh dollari

— Afg'oniston – 46,5 mln. AQSh dollari

— Tojikiston – 37,2 mln. AQSh dollari

— Belorussiya – 18,4 mln. AQSh dollari

— Italiya – 16,7 mln. AQSh dollari