21/09/2023

2023- yilning yanvar-avgust oylarida Qibray tumanida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1623,5 mlrd. so‘mga yetdi.

 2022- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 103,9 %ni tashkil etdi.

Bundan tashqari:

☑️Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan xizmatlar – 9,4 mln. so‘m

☑️Transport xizmatlari – 339,3 mlrd. so‘m

☑️Moliyaviy xizmatlar – 311,8 mlrd. so‘m

☑️Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari - 432,9 mlrd. so‘m

☑️Ta’lim xizmatlari – 59,2 mlrd. so‘m

☑️Sog‘liqni saqlash xizmatlari – 27,1 mlrd. so‘m

☑️Yashah va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar – 134,7 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.