Title - UZ: YUK AYLANMASI
Value - UZ: 120,3%
Icon: Up
Description - UZ: 2023- yilning yanvar- mart oyiga nisbatan foizda