Title - UZ: ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
Value - UZ: 112.8%
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar- dekabr oyiga nisbatan foizda