Title - UZ: QISHLOQ O`RMON VA BALIQCHILIK
Value - UZ: 103,6%
Icon: Up
Description - UZ: 2023- yilning yanvar- mart oyiga nisbatan foizda