Title - UZ: ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
Value - UZ: 137.7%
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar- iyun oyiga nisbatan foizda